MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Pridobitve za domačine

foto: Marko Cvetko

Unica muharjenje

Foto: Andrej Korenč
  • Za izvedbo projekta je potrebno izpeljati niz naročil pri različnih izvajalcih (obrtnikih in podjetnikih). Prizadevali si bomo, da bi kar v največji možni meri podpirali lokalno gospodarstvo.
  • Za čas trajanja projekta sta se odprli dve novi delovni mesti.

PP 8 3.2.6 Poti panorama 2 kolovoz Renata Gutnik min

Foto: Andrej Korenč
  • Vsa infrastruktura bo urejena na način, ki bo za zasebna zemljišča in naravo nemoteča. Usmerjevalno pešpot, primerno tudi za kolesarjenje, bomo speljali stran od zemljišč v zasebni lasti. Tako bo upravljanje le teh potekalo nemoteno, brez motenja posesti.

PP 9 1.3.4 Izobrazevanje arhiv NRP min 1

Foto: arhiv NRP
  • Info center v Ravbarjevem stolpu bo ponudil vzgojno izobraževalnim zavodom veliko novih učnih vsebin in pristopov, ki jih bodo lahko uporabili tudi v lastni režiji.

PP 10 1.3.5 Turizem Ljubo Vukelic

Foto: Ljubo Vukelič
  • Projekt bo lokalnim ponudnikom in turističnim kmetijam prinesel obilo možnosti razvoja svojih dejavnosti, saj bo spodbujal razvoj trajnostnega, naravi prijaznega turizma.

PP 11 1.3.6 Ciscenje gvana arhiv LIFE Life at night min 1

Foto: arhiv LIFE Life at night
  • Z odstranitvijo gvana netopirjev iz cerkve sv. Marjete v Planini se bo zmanjšala možnost škode, ki jo lahko povzroči polzenje gvana ob morebitnem puščanju strehe. S sanacijo in vzdrževalnimi deli tudi na drugih sakralnih objektih v bližini bomo olajšan dostop do podstrešij in vzpostavili sistem rednega odstranjevanja gvana.