MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Cerkniško jezero

foto: Tine Schein

Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Vsako leto se pojavi na kraškem polju, ujetem med Javorniki na eni ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani. V suhem delu leta jezero izgine, tako da je tu v enem letu moč na istem kraju veslati, ribariti, se sprehajati in kositi travnik.

Jezero se na Cerkniškem polju praviloma zadrži okoli devet mesecev na leto. Navadno se voda razlije po površini dobrih 20 km2, ko pa je vode največ, površina jezera meri skoraj 26 km2. Ko je polno, je Cerkniško jezero največje jezero v Sloveniji.

Cerkniško jezero je prvič omenjeno že v antiki, na zemljevidih Evrope pa se pojavlja vse od 15. stoletja. V njegovo delovanje se je prvi poglobil Janez Vajkard Valvasor, kar mu je prineslo članstvo v londonski Kraljevi družbi.

Pomen presihajočega Cerkniškega jezera torej daleč presega meje Slovenije. Danes je Cerkniško jezero skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo razglašeno za mednarodno pomembno mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še za Natura 2000 območje.

Tu je možno opaziti 276 vrst ptic, kar je polovico vseh evropskih vrst in 45 vrst sesalcev, polovico vseh evropskih vrst sesalcev. Na območju Cerkniškega jezera leta 125 vrst dnevnih metuljev, kar je slaba tretjina vseh evropskih vrst. Tu mresti tudi 15 vrst dvoživk, skoraj četrtina vseh evropskih vrst dvoživk ... Biotska pestrost tega območja je res izjemna!

S presihajočim Cerkniškim jezerom je že od nekdaj povezan tudi človek. Z obilico rib in divjadi je Jezero privabljalo in preživljalo ljudi od kamene dobe dalje. Generacije marljivih rok so, ne nazadnje, sooblikovale značilno krajino na vlažnih tleh jezerske kotanje in z vzdrževanjem poplavnih travnikov še danes zagotavljajo življenjski prostor ogroženim rastlinam in živalim (vir: NRP).

Oglejte si tudi

Projektne aktivnosti prispevajo k ohranitvi biotsk...
Preberi več
Projektne aktivnosti prispevajo k ohranitvi biotske raznovrstnosti in naravnih virov za prihodnje rodove.
Izboljšali bomo življenjske razmere za 8 vrst živa...
Preberi več
Izboljšali bomo življenjske razmere za 8 vrst živali in rastlin in 4 tipe življenjskih prostorov, ki so pomembni za Slovenijo in Evropsko unijo.
Prebivalci prepoznavajo nove poslovne priložnosti ...
Preberi več
Prebivalci prepoznavajo nove poslovne priložnosti in zaživijo v sožitju z obiskovalci.
Obiskovalcem postrežemo z novimi, zanimivimi pogle...
Preberi več
Obiskovalcem postrežemo z novimi, zanimivimi pogledi na jezero.