MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Pridobitve za domačine

foto: Jošt Stergaršek

00 ZAPOSLITEV noge 1920 300px arhiv NRP

foto: arhiv NRP
 • Za izvedbo projekta je potrebno izpeljati niz naročil pri različnih izvajalcih (obrtnikih in podjetnikih). Prizadevali si bomo, da bi kar v največji možni meri podpirali lokalno gospodarstvo.
 • Za čas trajanja projekta so se odprla štiri nova delovna mesta.
 • Vsa infrastruktura bo urejena tako, da bo za zasebna zemljišča in naravo nemoteča.

Drevak 1A od dalec StareSlikeCerknica v2

foto: stareslike.cerknica.si
 • Obnova stare struge Stržena na odseku Beli breg v dolžini okoli 2,5 km pomeni, da bo na tem območju v času suše v strugi več vode kot običajno. To pomeni več možnosti za preživetje rib, rakov, ptic in rastlin do naslednjih obilnejših padavin, ko se jezero spet napolni.
 • Za varno in nadzorovano plovbo bodo na območju Rešeta postavljeni pomoli tudi za ribiške čolne.

domacini

foto: Jošt Stergaršek
 • Z vzpostavitvijo učnih in usmerjevalnih poti bomo obisk speljali stran od zemljišč v zasebni lasti. Tako bo upravljanje le teh potekalo nemoteno, brez motenja posesti.
 • Pridobivanje subvencij za košnjo na Cerkniškem jezeru bo možno tudi v bodoče, saj bo projekt z vzpostavitvijo načrtov upravljanja spodbujal ohranjanja redkih vrst živalski in rastlin.

NOVA 1.3.4 Izobrazevanje Jost Stergarsek min

foto: Jošt Stergaršek
 • Infocenter na Cerkniškem jezeru in učne poti bodo nudile vzgojno izobraževalnim zavodom veliko novih učnih vsebin, ki jih bodo lahko uporabili tudi v lastni režiji. Vodenje bo možno tudi pod vodstvom pedagoških delavcev Notranjskega parka.

NOVA 3.3.4 Turizem kanuji Jost Stergarsek min

foto: Jošt Stergaršek
 • Projekt bo lokalnim ponudnikom in turističnim kmetijam prinesel obilo možnosti razvoja lastnih dejavnosti, saj bo spodbujal razvoj trajnostnega, naravi prijaznega turizma.
 • Info center na Cerkniškem jezeru bo slehernemu obiskovalcu ponudil možnost odmora in okrepčila.