MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Novice in dogodki

5.12.2018

Ohranjanje narave niso samo omejitve in prepovedi. Ravno obratno. Kjer je krajino soustvaril človek, je s tem ustvaril tudi nove življenjske prostore za rastline in živali. Ohranjanje starih praks gospodarjenja z zemljišči na Cerkniškem jezeru je zato ključnega pomena za ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.

 

26.11.2018

Tanja Vasilevska Jagunić

 

Občina Postojna je v okviru projekta KRAS.RE.VITA, spomladi pričela z odkupi zemljišč na osrednjem delu Planinskega polja, ki ga domačini različno poimenujejo »Trzne«, »Luže«, »Struga«.Odkupi so ena izmed prvih aktivnosti, ki vodijo k ohranjenosti življenjskih prostorov rastline, ki v Sloveniji raste le na Planinskem polju - travniške morske čebulice, vlažnih travnikov, kjer prevladuje trava modra stožka, bazičnih nizkih barij ter vrst ptic kosec in pisana penica. Cena zemljišč je 0,56 €/m2.

Vse zainteresirane lastnike zemljišč pozivamo, v kolikor ste pripravljeni prodati zemljišče, da se oglasite osebno v prostorih Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, pisarna 29, prek e-pošte: tanja.vjagunic@postojna.si ali prek tel. 05 7280 788.

 

 

12.11.2018

 

Trenutno lahko na in nad Cerkniškim jezerom opazujemo številne jate žerjavov (Grus grus). Poplavljeno polje za ptice selivke predstavlja pravo samopostrežno restavracijo.

Žerjav je izrazita selivka, ki se preko Evrope seli po dveh ustaljenih poteh in za počitek uporablja vedno ista območja. V tople kraje žerjavi v večjih skupinah odletijo navadno v začetku jeseni. Na selitvi tvorijo jate v obliki črke V in na ta način zmanjšajo zračni upor in porabo energije na dolgi poti. Na gnezditvena območja se iz prezimovališč v Afriki ali na Iberskem polotoku vrne marca in začne gnezditi aprila ali maja. Posamičen par gnezdi na različnih močvirjih in barjih, vendar za uspešno gnezdenje zahteva velika in nedostopna območja. Zato najpogosteje gnezdi na neprehodnih visokih barjih in močvirjih, obdanih z gozdom, ter ob neobljudenih rekah na severu Evrope. Gnezdo zgradi iz močvirskega rastlinja v ali tik ob vodi in ga lahko uporablja leto za letom.

Čeprav je žerjav oprezen ptič, ki se hitro splaši, je precej glasen. Ob zori ali v svetlih nočeh starša na gnezdu glasno trobita v duetu in se tako veselita novega življenja.

 

 

12.11.2018

V okviru večera NRP z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«, ki smo ga pripravili 23. oktobra 2018 v Kulturnem domu Cerknica, smo s strani udeležencev prireditve prejeli nekaj vprašanj in predlogov o delu Notranjskega regijskega parka. V nadaljevanju Vam odgovarjamo.

 

 

 

31.10.2018

V sredini septembra 2018 smo v obdobju Mednarodne noči netopirjev izvedli akcijo odstranjevanja netopirjevih iztrebkov, imenovanih tudi netopirski gvano. Ti so se, od leta 2004, ko je bil dostop do podstrehe trajno zabit, v veliki količini kopičili v vrhnjem delu zvonika cerkve sv. Marjete v Dolnji Planini. Tu se namreč vsako poletje zadržuje več sto samic navadnega netopirja, ki kotijo in nato vzrejajo svoje mladiče. V okviru projekta KRAS.RE.VITA smo zato predvideli odstranitev gvana, s čimer bi izboljšali stanje kotišča v zvoniku.

 

 

30.10.2018

23. oktobra je v Kulturnem domu v Cerknici potekal večer Notranjskega regijskega parka z naslovom »Notranjski park v naslednjih 5 letih«. Na omenjenem dogodku je predaval tudi Dejvid Tratnik, koordinator projekta KRAS.RE.VITA, ki je javnosti podrobno predstavil bodočo infrastrukturo, ki bo v naslednjih letih postavljena na Cerkniškem jezeru.

 

 

16.10.2018

Glede na uradne popise Natura 2000 območja Cerkniško jezero je populacija kostanjevke oziroma njen habitat v dobrem stanju. To sicer drži za populacijo kostanjevke na selitvi (200 do 600 osebkov), vendar pa je realno stanje gnezdeče populacije kostanjevk (do 10 parov) na Cerkniškem jezeru veliko slabše.

 

30.9.2018

Na površinah, ki se na Cerkniškem jezeru zaraščajo, bomo z motorko, mulčanjem in na koncu s košnjo ponovno vzpostavili vlažne travnike.

V največji zalogaj smo že ugriznili. Na območju 15 ha, ki je v lasti Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero, s katero imamo dogovor o sodelovanju, smo začeli z odstranjevanjem lesne zarasti. Na ta način bomo ponovno vzpostavili pogoje, ki ustrezajo ogroženi rastlinski združbi s prevladujočo travo, modro stožko, pa tudi bazično nizko barje.

 

 

24.9.2018

Na Cerkniškem jezeru je zelo malo življenjskih prostorov, primernih za hribskega urha (Bombina variegata). Znana je le ena, kjer se hribski urh (Bombina variegata) tudi razmnožuje. Do nedavnega so bile to luže pri zapornici Nova Karlovica. Struga potoka Stržen se tam nekoliko razširi, kjer po tem, ko jezero že presahne, ostanejo luže, kjer se zadržujejo urhi.

 

30.8.2018

Pripravili: Tomaž Jančar, Barbara B. Skaberne in ostali popisovalci

Koscu letos spet najbolj ustrezajo travniki na Cerkniškem jezeru. Našteli smo kar 113 pojočih samcev, kar je največ od začetka sistematičnega spremljanja kosca v Sloveniji (1992). Letos je drugo štetje na jezeru potekalo v okviru projekta KRAS.RE.VITA (v noči iz 9. na 10. junij). Vsako leto se namreč opravita dva popisa, oba v mesecu juniju. 

Do leta 2016 je Ljubljansko barje veljalo za najboljše območje za kosca, a se tam število koscev zmanjšuje. Letos je bilo zabeleženih le 46 koscev, kar je daleč najmanj doslej ...

 

13.8.2018

V četrtek, 9.8.2018, je na Cerkniškem jezeru potekal voden terenski ogled lokacij, kjer bo v naslednjih letih vzpostavljena turistična infrastruktura. K ogledu so bili povabljeni vsi zaposleni na Notranjskem parku in občinski upravi Občine Cerknica. Pot smo pričeli pri vstopni točki - gradbišču, kjer bo kmalu stal nov infocenter. Z avtomobili smo se potem odpravili do začetka polotoka Drvošec, kjer smo se peš povzpeli do lokacij novih ornitoloških opazovalnic. Z ogledanim so bili vsi zelo zadovoljni, saj trenutno vse aktivnosti potekajo v skladu z izvajajočim projektom.

31.7.2018

Občinska inšpekcijska služba Občine Logatec je poostrila nadzor nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov na območju počivališč ob cesti Grčarevec - Planina. Preži tako na tranzitne obiskovalce počivališč kakor na domačine.

Iz vsebine:

  • Nad naravni biser Planinsko polje z azbestnimi ploščami, izolacijo in straniščno školjko

  • Ignoranca brezplačnih možnosti oddaje gradbenih odpadkov in azbestnih plošč

  • Onesnaževanje ubija zavarovane živalske in rastlinske vrste, negativno vpliva na naše zdravje ter ohranja predsodek tujcev, da smo zaostala in neurejena država

  • Kazni niso zanemarljive

Več preberite v članku Občine Logatec.

30.7.2018
  • Kje smemo hoditi po Planinskem polju?

  • Zakaj je Planinsko polje tako posebno?

  • Kako lahko poskrbimo, da naš obisk ne bo imel škodljivih posledic za ogrožene vrste in habitate?

  • Nas je zamikalo, da bi se podali na ogled lepot Planinskega polja kar tako počez, čez drn in strn?

  • Ste se naveličali svoje zlate ribice, želvice ali drugega ljubljenčka


Več o tem preberite na spletni strani Občine Logatec, kjer najdete tudi zemljevid poti.

24.7.2018

Konec leta 2017 je bilo v okviru projekta KRAS.RE.VITA na Cerkniškem jezeru odkupljeno prvo zemljišče s kalom, ki je eden redkih življenjskih prostorov velikega pupka na jezeru.

To dvoživko najdemo tam od aprila, pa tja nekje do junija, dokler voda ne presahne, ko se razmnožuje. Habitat velikega pupka je bil zaradi opustitve gospodarjenja v neugodnem stanju s trendom slabšanja. Novo zaposleni tehnični delavec je v letošnjem letu pričeli z gozdnimi deli in sicer z ročnim odstranjevanjem grmovja z močno zaraščenih površin ter večjega števila neavtohtonih iglavcev. 

9.7.2018

Pripravil Blaž Blažič (ZZP)

V okviru projekta KRAS.RE.VITA se bo na delu Planinskega polja, ki pripada Občini Postojna, z lastniki naravovarstveno zanimivih zemljišč sklepalo tudi dolgoročna pogodbena varstva. Namenjena bodo ohranjanju določenih živalskih in rastlinskih vrst ter izboljšanju stanja življenjskih prostorov v katerih ti organizmi živijo.

V ta namen smo 5.6.2018, v prostorih Notranjskega muzeja Postojna izvedli delavnico, namenjeno sestavi strokovne podlage, ki bo med drugim vsebovala navodila za upravljanje z zemljišči, podatke o upravičenem območju, višini plačila, kontroli in bo spremljala pogodbe z lastniki zemljišč.

Dogajanje je moderiral g. Gregor Danev (ZRSVN, vodja OE Ljubljana), ki ima na tem področju bogato paleto izkušenj. Pod njegovim vodstvom smo v konstruktivni razpravi vseh sodelujočih prišli do odgovorov ter skupnih rešitev, ki predstavljajo osnovo za sestavo tovrstne podlage. V tem smislu bo pripravljen tudi dokument, ki bo bistven pri sklepanju pogodb z lastniki zemljišč na Planinskem polju.

19.6.2018

Pripravila Jana Laganis (ZRSVN)

Za nami je prva sezona popisovanja travniške morske čebulice (Scilla litardierei) v okviru projekta KRAS.RE.VITA, s čimer bomo dobili prve podrobne podatke o tej vrsti na Planinskem polju – in s tem v Sloveniji nasploh. Popisi so se namreč tako ali drugače dotaknili prav vseh njenih rastišč. Na uradne podatke bo sicer treba še malce počakati, na voljo pa nam je že prvi vpogled v rezultate popisov, ki so jih na Planinskem polju izvedli strokovnjaki za botaniko iz Univerze na Primorskem.

Botaniki so imeli več nalog. Prva je bila določiti območje poselitve, gostoto in številčnost populacije ter način razporeditve travniške morske čebulice na Planinskem polju. Da bi popisali stanje, so strokovnjaki podrobno pregledali Planinsko polje in popisali pojavljanje travniške morske čebulice na posameznih parcelah. Za vsako lokacijo travniške morske čebulice so določili rastlinsko združbo, v kateri rase, ter ocenili stanje rastlin: višino, število cvetov, število semen v cvetovih itd.. Določili so tudi enajst trajnih ploskev, na katerih so še podrobneje popisali stanje in s tem omogočili določitev sprememb tekom trajanja projekta. V prvih razgovorih so nam razkrili, da travniška morska čebulica uspeva v podobnih, a vseeno različnih rastlinskih združbah. Njeno pojavljanje nakazuje...

6.6.2018

Pripravili ekipi NRP in DOPPS

Ta vikend, 9. na 10. junij 2018 vas vabimo, da skupaj preverimo ali je Cerkniško jezero še vedno najboljše območje v državi. Pridružite se nam na ponovnem štetju kosca v noči iz sobote na nedeljo.

Zbrali se bomo v soboto, 9.6.2018 ob 21.00 pred sedežem Notranjskega parka, na Taboru 42 v Cerknici.

Obvezna oprema: škornji, nepremočljive hlače in jakna, svetilka.
Delo bo potekalo predvidoma do 2. ure zjutraj.

Prijave in informacije: Notranjski regijski park, 01 709 06 36 (Barbara) do petka, 8.6.2018 do 16.

18.5.2018

Sredi maja je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na Cerkniškem jezeru, na projektnem območju KRAS.RE.VITA pričel s popisom pisane penice, ki nam bo dal vpogled v stanje pred obnovo njenega gnezditvenega habitata. Prebivališča pisane penice so območja, kjer se izmenjujejo zaplate gostega, srednje visokega grmovja in odprtih traviščnih površin.

Pred desetimi leti, ko so na DOPPS-u opravili popis pisanih penic na Cerkniškem jezeru, so najboljša območja odkrili južno od Dolenjega Jezera, ki pa so se v zadnjih letih začela zaraščati, kar je za pisano penico zelo neugodno. Od 15 takratnih parov smo tako letos zabeležili le še enega pojočega samca. Vendar smo ob ustrezni izvedbi posegov za obnovo njenega habitata, ki so načrtovani v okviru projekta KRAS.RE.VITA, lahko optimistični.

Pisana penica s Cerkniškega jezera vendarle še ni povsem izginila in lahko pričakujemo, da bo v obnovljenem mozaiku grmišč in vlažnih travišč hitro našla svoj prostor, ki ga potrebuje za uspešno gnezdenje. Upamo, da bomo ob izteku projekta na jezeru tako lahko pogosteje slišali njeno čudovito žgolenje.

9.5.2018

Blaž Blažič, 9.5.2018

Dovolj vode v zgodnji pomladi ter obilica sončnega vremena v aprilu in začetku maja, sta prispevala k bujnemu razcvetu na Planinskem polju, ki je na travnatih površinah povzročil pravo »eksplozijo barv«. Nekatere rastlinske vrste so letos pričele cveteti prej kot običajno. Tako denimo zaplate nežno modre barve že opozarjajo na cvetočo travniško morsko čebulico (Scilla litardierei) - ciljno vrsto projekta KRAS.RE.VITA, ki običajno cveti šele konec maja oziroma v začetku junija.

Poleg nje pa te dni na Planinskem polju lahko opazujemo tudi rumeno cvetoče vodne (Iris pseudacorus) in vijolično cvetoče sibirske perunike (Iris sibirica), bele zaplate poletnih velikih zvončkov (Leucojum aestivum) ter posamezne majske (Dactylorhiza majalis) in mesnordeče prstaste kukavice (Dactylorhiza incarnata), ki z rdečkastimi cvetovi izstopajo iz zelenila Planinskih travnikov.

9.5.2018

Ogled kotišča navadnega netopirja v Planini
Blaž Blažič, 26.4.2018

Na podstrešju zvonika cerkve svete Marjete v Dolnji Planini se že zbirajo samice navadnega netopirja (Myotis myotis). Ta porodna kolonija je druga največja porodna kolonija navadnih netopirjev pri nas ter ena redkih v zahodni Sloveniji. Od leta 2004, ko je bil dostop do kotišča trajno zabit, podstreha zvonika ni bila očiščena. Posledično se je na njej nabrala precejšnja količina gvana (netopirjevih iztrebkov), ki pa ga bomo odstranili v okviru projekta KRAS.RE.VITA.

Z namenom ogleda stanja kotišča smo v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem – Centrom za kartografijo favne in flore - konec aprila po več kot desetih letih, prvič odprli dostop in si ogledali podstreho zvonika. Na podlagi videnega, bomo pripravili načrt in s tem omogočili nemoten potek akcije odstranjevanja gvana, ki bo izvedena jeseni 2018. Dostop na podstreho zvonika smo po ogledu začasno zaprli.

Zanimiv potek odpiranja dostopa do kotišča si lahko ogledate tule na posnetku. Gvano, ki se je ob odprtju dostopa posulo v zvonišče, smo po končanem delu odstranili.

24.4.2018

V organizaciji Notranjskega parka je dne 12. 04. 2018, po krajši vsebinski predstavitvi interpretacijskih točk potekal terenski ogled, in sicer na Cerkniškem jezeru (izvirna jama Suhadolica in območje polotoka Drvošec). Na terenu so si sodelavci ZRSVN in DOPPS ogledali lokacije postavitve "objektov", ki bodo zgrajeni v naslednjih letih v okviru projekta KRAS.RE.VITA. Glavni namen postavitve omenjene infrastrukture je preusmerjanje obiskovalcev stran od ogroženih habitatnih tipov in vrst. Na koncu terenskega ogleda so partnerji tudi opozorili na naravovarstvene usmeritve, ki jih bo moral vodilni partner upoštevati pri umestitvi infrastrukture v naravni prostor Cerkniškega jezera. 

17.4.2018

(Blaž Blažič, Zavod Znanje Postojna, 31.3.2018)

Vsako leto spomladi smo lahko priča prav posebnemu naravnemu spektaklu: spomladanski selitvi ptic. V tem času se namreč nekatere vrste, ki zimo preživijo južneje od nas, denimo v Sredozemlju ali celo v Afriki, vračajo mimo naših krajev na območja, kjer gnezdijo. Ker premagovanje tako dolgih razdalj ni mogoče brez rednega prehranjevanja in počitka, se na svoji poti ustavljajo na t.i. počivališčih. Planinsko polje je tudi takšno mesto, ki, še posebej v času poplav, za ptice selivke predstavlja pravo samopostrežno restavracijo.

V nadaljevanju prispevka poišči link na žerjave, ki letijo čez Planinsko polje.

Da je temu res tako, smo se lahko prepričali letošnjega meseca marca. Polje je bilo zaradi obilice padavin večji del meseca poplavljeno, na njem pa se je kar gnetlo različnih vrst ptic. Na robu plitvin so na plen prežale sive (Ardea cinerea) in velike bele čaplje (Casmerodius albus). Na travnikih v neposredni bližini so...

7.3.2018

pripravili: Tanja Vasilevska Jagunić, Barbara B. Skaberne 

Na pobudo sveta KS Planina je bil v petek, 2. 3. 2018 sklican zbor krajanov Planina, kjer smo projektni partnerji dobili priložnost predstaviti projekt KRAS.RE.VITA. Aktivnosti projekta se namreč odvijajo na dveh projektnih območjih: na Planinskem Polju in na Cerkniškem jezeru.

Zbora v KD Miroslava Vilharja v Planini se je udeležilo več kot 100 krajanov in glavni gost župan Postojne Igor Marentič. Srečanje je vodil predsednik Sveta KS Planina, g. Pavel Malc.

Poleg ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo novih pridobitev za prebivalce ob Planinskem polju, je bil namen zbora seznanitev krajanov z evropskim projektom KRAS.RE.VITA. Ob podpori župana smo predstavniki projektnih partnerjev (dve predstavnici Občine Postojna, dva predstavnika Zavoda znanje Postojna in predstavnice Notranjskega parka) predstavili aktivnosti projekta na Planinskem polju. Predstavili smo cilje projekta in orisali infrastrukturo, namenjeno predvsem obiskovalcem, ki bo prebivalcem predstavljala razbremenitev pritiska na privatna zemljišča, hkrati pa bo obiskovalce...

6.3.2018

27. februarja je na sedežu Notranjskega parka potekal drugi oziroma za nekatere novo zaposlene uvodni sestanek projektnega odbora. Poleg predstavnikov Občine Postojna in Zavoda Znanje - OE Notranjski muzej, so se sestanka udeležili še preostali partnerji: Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave OE Nova gorica in OE Ljubljana, DOPPS - BirdLife Slovenia ter Občina Logatec.

Projektni odbor se bo v naslednjih 3 letih sestajal najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi tudi pogosteje.

21.2.2018

Na spodnji povezavi objavljamo razpis za dve novi delovni mesti za delo na projektu KRAS.RE.VITA.

 

Razpis za prosto delovno mesto - tehnični delavec V (I)

20.1.2018

Konec oktobra 2017 je potekal prvi sestanek projektnega odbora KRAS.RE.VITA, ki so se ga poleg predstavnikov Notranjskega parka udeležili še preostali partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, DOPPS - BirdLife Slovenia, Zavod znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec.

Po predstavitvi partnerjev smo podrobno obdelali program projektnega dela za celotno projektno obdobje, nadaljevali s pregledom že narejenega ter se seznanili z navodili glede organizacije in administrativnega vodenja evropskega projekta.

Notranjski park kot vodilni partner sodelujočim partnerjem želi obilo uspehov pri izvajanju le-tega.