MENI
KRAS.RE.VITA
MENI

Novice in dogodki

17.4.2018
(Blaž Blažič, Zavod Znanje Postojna, 31.3.2018)

Vsako leto spomladi smo lahko priča prav posebnemu naravnemu spektaklu: spomladanski selitvi ptic. V tem času se namreč nekatere vrste, ki zimo preživijo južneje od nas, denimo v Sredozemlju ali celo v Afriki, vračajo mimo naših krajev na območja, kjer gnezdijo. Ker premagovanje tako dolgih razdalj ni mogoče brez rednega prehranjevanja in počitka, se na svoji poti ustavljajo na t.i. počivališčih. Planinsko polje je tudi takšno mesto, ki, še posebej v času poplav, za ptice selivke predstavlja pravo samopostrežno restavracijo.

V nadaljevanju prispevka poišči link na žerjave, ki letijo čez Planinsko polje.

Da je temu res tako, smo se lahko prepričali letošnjega meseca marca. Polje je bilo zaradi obilice padavin večji del meseca poplavljeno, na njem pa se je kar gnetlo različnih vrst ptic. Na robu plitvin so na plen prežale sive (Ardea cinerea) in velike bele čaplje (Casmerodius albus). Na travnikih v neposredni bližini so se občasno zadr...
7.3.2018
Na pobudo sveta KS Planina je bil v petek, 2. 3. 2018 sklican zbor krajanov Planina, kjer smo projektni partnerji dobili priložnost predstaviti projekt KRAS.RE.VITA. Aktivnosti projekta se namreč odvijajo na dveh projektnih območjih: na Planinskem Polju in na Cerkniškem jezeru.

Zbora v KD Miroslava Vilharja v Planini se je udeležilo več kot 100 krajanov in glavni gost župan Postojne Igor Marentič. Srečanje je vodil predsednik Sveta KS Planina, g. Pavel Malc.

Poleg ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo novih pridobitev za prebivalce ob Planinskem polju, je bil namen zbora seznanitev krajanov z evropskim projektom KRAS.RE.VITA. Ob podpori župana smo predstavniki projektnih partnerjev (dve predstavnici Občine Postojna, dva predstavnika Zavoda znanje Postojna in predstavnice Notranjskega parka) predstavili aktivnosti projekta na Planinskem polju. Predstavili smo cilje projekta in orisali infrastrukturo, namenjeno predvsem obiskovalcem, ki bo prebivalcem predstavljala razbremenitev prit...
6.3.2018
27. februarja je na sedežu Notranjskega parka potekal drugi oziroma za nekatere novo zaposlene uvodni sestanek projektnega odbora. Poleg predstavnikov Občine Postojna in Zavoda Znanje - OE Notranjski muzej, so se sestanka udeležili še preostali partnerji: Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave OE Nova gorica in OE Ljubljana, DOPPS - BirdLife Slovenia ter Občina Logatec.

Projektni odbor se bo v naslednjih 3 letih sestajal najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi tudi pogosteje.
21.2.2018
Na spodnji povezavi objavljamo razpis za dve novi delovni mesti za delo na projektu KRAS.RE.VITA.

 

Razpis za prosto delovno mesto - tehnični delavec V (I)
20.1.2018
Konec oktobra 2017 je potekal prvi sestanek projektnega odbora KRAS.RE.VITA, ki so se ga poleg predstavnikov Notranjskega parka udeležili še preostali partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo narave, DOPPS - BirdLife Slovenia, Zavod znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec.

Po predstavitvi partnerjev smo podrobno obdelali program projektnega dela za celotno projektno obdobje, nadaljevali s pregledom že narejenega ter se seznanili z navodili glede organizacije in administrativnega vodenja evropskega projekta.

Notranjski park kot vodilni partner sodelujočim partnerjem želi obilo uspehov pri izvajanju le-tega.